Budowanie kultury przywództwa ciągłego doskonalenia

Telefon: 602 282 859

Email: [email protected]

navigating business performance

Welcome to our website

Gnosis is a group of experienced business practitioners.

We provide Business optimisation solutions in the areas of Lean process improvement,  leadership development and financial management reporting. 

We focus on improving your business to improve its cash-flow, profitability and engagement of its employees. 

Our sector experience is in production and retail management. We engage with clients as advisory, project management and interim-management working with the mangement board and operational employees. 

Private Business Sector

 • Usługi
 • Weryfikacja i rozwój strategii biznesowej
 • Ocena kluczowych procesów biznesowych przedsiębiorstwa/Gemba wraz z praktycznymi wskazówkami
 • Mentoring biznesowy osób kluczowych
 • Zarządzanie działalnością, strategia wyjścia/IPO
 • Wdrażanie systemu sprawozdawczości KPI
 • Warsztaty strategiczne dla kadry wyższego szczebla
 • Członek Rady Nadzorczej

Corporations

 • Services
 • Business Strategy Model
 • Lean Leadership sensei mentoring (shadowing)
 • Mentoring of Senior Management
 • Lean Leadership sensei mentoring (shadowing)
 • Lean leadership and culture change assessment and development