Budowanie kultury przywództwa ciągłego doskonalenia

Telefon: 602 282 859

Email: [email protected]

Badanie zaangażowania pracowników w kulturze lean

Badanie zaangażowania pracowników i ich zmapowanie pod kątem konkretnych kompetencji liderskich w ramach wdrażania rozwiązań szczupłego zarządania (lean management) i wdrożenia kultury lean wykonujemy w całości lub w oparciu o wyniki ostatnich badań, jeżeli takowe były w firmie wykonywane.


Wiele międzynarodowych firm przeprowadza zaawansowane i złożone przeglądy/badania zaangażowania pracowników. Niestety, w wielu wypadkach kończą się one na poznaniu wyników. Niewiele firm dokonuje ich głębszej analizy, interpretacji, mapowania i kreowania kompetencji liderów, skorelowanych z wartościami firmy. Dopiero po dokonaniu takiej analizy i zrozumieniu słabych obszarów, takich, które wymagają rozwoju, firma może przejść do kolejnego etapu projektowania programów rozwoju umiejętności przywódczych.


Proszę sobie wyobrazić jak zagubiony/skonfudowany może być szef zespołu, koordynator, czy manager. Z jednej bowiem strony, oczekuje się od nich rozwoju i pracy nad konkretnymi kompetencjami liderskimi, z drugiej, konkretne cele i wymagania dotyczące ich odpowiedzialności i wyników stawia im szef. Po trzecie, firma wysyła ich na różne szkolenia, programy coachingowe, warsztaty, które mają z nich uczynić lepszych liderów. Często dzieje się niestety tak, iż nie są one zmapowane, brakuje koordynacji i synergii w szkoleniu poszczególnych pracowników. Do tego dochodzi program szczupłego zarządzania (lean management) wdrażany w organizacji. W sytuacji tej zmapowanie wyników badania zaangażowania jest niezbędne by odpowiedzieć na wysiłki i oczekiwania ze strony pracowników.

Proces mapowania składa sie z trzech części, które realizowane są w firmie/jednostkach operacyjnych, a nasz ekspert/ci pełnią rolę moderatora procesu. Wynikiem pracy dla Państwa firmy jest zdefiniowany zestaw kompetencji liderskich i narzędzi lean, które następnie są rozwijane w trakcie warsztatów. Po ich zakończeniu w kolejnym badaniu zangażowania można obserwować poprawę wyników.