Budowanie kultury przywództwa ciągłego doskonalenia

Telefon: 602 282 859

Email: [email protected]

Sensei mentoring wyższej kadry kierowniczej w kulturze lean

Sensei mentoring jest w zarządzaniu lean kluczowym narzędziem dla budowania kompetencji przywódczych. W organizacji posiadającej kulturę lean i stosującej techniki szczupłego zarządzania kluczowi managerowie posiadają swojego mistrza Sensei, który dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w usprawnianiu procesów i wprowadzaniu zmian w miejscu pracy uczy innych i przyszłych lliderów.


U podstaw mentoringu Sensei leży koncentracja na rozwijaniu talentów i potencjału ludzi, którymi zarządza dany manager. W pełni dojrzały leader w kulturze lean:

  • powoduje, iż pracownicy robią to co on robi, a nie to co karze im robić,
  • ma otwarte oczy, serce, mózg i uszy, zamknięte usta i jest wyczulony na potrzeby pracowników, pamięta o nich – pomaga to rozwijać pracowników i budować ich lojalność
  • przekazuje pracownikowi otwarcie słowa krytyki i ‘budzi’ pracownika poprzez działania do gruntownego zweryfikowania swojego podejścia
  • uczy poprzez zadawanie właściwych pytań, które zmierzają do znalezienia rozwiązania
  • szybko rozpoznaje mocne strony pracownika i tak go prowadzi, aby mógł on jak najlepiej wykorzystać swoje możliwości i jak najefektywniej przyczyniał się do sukcesu zespołu.


Posiadamy doświadczenie zdobyte w pracy dla wiodących firm, dla których kultura lean jest od lat sposobem prowadzenia biznesu, a dla pracowników sposobem życia. Mentoring Sensei wymaga wielu spotkań z mentorem, które mogą być rozłożone w czasie.