Budowanie kultury przywództwa ciągłego doskonalenia

Telefon: 602 282 859

Email: [email protected]

Mentoring biznesowy kluczowych osób

Sesje mentoringowe proponowane przez naszą firmę prowadzone są przez doświadczonych mentorów, posiadających kompetencje i rozleglą wiedzę w zakresie działania firm, procesów zarządczych, biznesowych, motywowania i zarządzania pracownikami, a także wielu sytuacji rynkowych: pracowaliśmy z firmami znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych jak i takich, które znajdowały się w fazie prosperity, ale poszukiwały nowych ścieżek rozwoju i wzrostu.

Pozwala nam to na zbudowanie silnej relacji z managerem biorącym udział w mentoringu w sposób, w którym może on w stosunkowo krótkim czasie prowadzenia mentoringu rozwinąć swoje możliwości i kompetencje po to by maksymalnie dodawać wartości w organizacji. Menedżer pracuje w sposób taki, iż nie tylko maksymalnie wykorzystuje swoje możliwości i kompetencje, ale również skutecznie rozwija swoich pracowników i przekazuje im wiedzę. Jest on lepiej przygotowany do podejmowania nowych wyzwań.

W przypadku szefa firmy, właściciela praca z mentorem może dotyczyć kwestii ukierunkowania na konkretne rozwiązania biznesowe, marketingowe, rynkowe. Mentor patrząc na firmę zewnętrznym okiem jest w stanie zainspirować, dostrzec wyzwania, spojrzeć na jej pozycję wobec konkurencji  swieżym okiem, zdefiniować jej unikalne cechy i pomóc w budowaniu dochodowego biznesu i rozpoznawalnej marki.

 

Dla kogo przeznaczony jest program?

Prowadzimy mentoring dla kadry managerskiej, szefów firm i właścicieli. Dzięki posiadanemu doświadczeniu i wiedzy jesteśmy w stanie zbudować efektywną relację z osobami na różnym poziomie organizacji.