Budowanie kultury przywództwa ciągłego doskonalenia

Telefon: 602 282 859

Email: [email protected]

Członek Rady Nadzorczej

Czasowe pełnienie przez naszego eksperta roli członka Rady Nadzorczej ukierunkowane jest na:

  • zdefiniowanie właściwej roli Rady i jej członków, co jest szczególnym wyzwaniem w przypadku mniejszych firm, w których często zaburzeniu ulegają role właścicielskie i zarządcze
  • wsparcie właścicieli w przejściu z funkcji zarządczych do nadzorczych pełnionych jako członek Rady
  • wypracowaniu procesów i sposobów współpracy członków Rady z zarządem firmy
  • wspierania właścicieli/ich reprezentantów w relacjach zewnętrznych i poszukiwaniu inwestorów.