Budowanie kultury przywództwa ciągłego doskonalenia

Telefon: 602 282 859

Email: [email protected]

  • Home >
  • Usługi dla MŚP

Firmy z sektora MŚP stanowią znakomitą większość działających w Polsce, ale również w Europie, przedsiębiorstw. Są one głównym motorem wzrostu gospodarczego, innowacji, zatrudnienia i integracji społecznej.

Mikro przedsiebiorstwa to z jednej strony firmy rosnące i inwestujące w innowacje produktowe. Jednak jest wśród nich duża liczba firm, które za cel stawiają sobie utrzymanie się na rynku i w perspektywie mają spadek sprzedaży i zysków, zmniejszenie zatrudnienia i inwestycji, jeżeli nie znajdą pomysłu na zmianę.

Podobnie w grupie firm średnich jest wiele takich, które dynamicznie inwestują (w B+R oraz nowe technologie), oczekują wzrostu wszystkich podstawowych parametrów swojego działania, a z drugiej strony to firmy na rozdrożu, które nie tak dawno jeszcze inwestowały, rozwijały się, ale teraz mają trudności ze wzrostem.

Wśród firm średniej wielkości jest wiele przedsiębiorstw inwestujących, w tym w B+R, w nowe technologie i innowacje produktowe. Planujących wzrost sprzedaży, zysków, udziałów w rynku, a także wzrost zatrudnienia.

Aby wesprzeć przedsiębiorstwa prywatne z  tego sektowa w rozwoju, wzroście sprzedaży i zysków, jak i realizacji ich pełnego potencjału oferujemy następujące usługi:

  • audyty operacyjno-strategiczne, których wynikiem są rekomendacje i propozycję rozwiązań/ulepszeń, wdrożenie strategii biznesowej
  • mentoring biznesowy kluczowych osób w firmach (zarówno managerów jak i właścicieli, którzy często pełnią funkcje managerskie)
  • zarządzanie tymczasowe działalnością, przygotowanie strategii wyjścia (w tym również IPO)
  • wdrożenie systemu sprawozdawczości KPI
  • warszaty strategiczne dla kadry wyższego szczebla
  • pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.