Budowanie kultury przywództwa ciągłego doskonalenia

Telefon: 602 282 859

Email: [email protected]

Wdrażanie systemu sprawozdawczości KPI

Kluczowe mierniki efektywności (KPI) to bardzo ważne narzędzie, które może pomóc lepiej zarządzać efektywnością Państwa biznesu. Ważne jest jednak aby mierniki były:

  1. skorelowane ze strategią firmy i odpowiednio dobrane do poszczególnych obszarów organizacji
  2. wkomponowane w procesy biznesowe i systemy motywacyjne
  3. powiązane z kulturą i wartościami firmy.


Pomagamy naszym klientom zarówno w projektowaniu i wdrażaniu kluczowych mierników KPI, ale też weryfikyjemy istniejące systemy i wdrażamy do nich zmiany – przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, poczynając od niewłaściwie dobranych mierników, zbyt dużej ilości, niezrozumienia mierników przez pracowników, czy też braku poczucia powiązania pracownika z danymi miernikami i braku wpływu na nie.

U naszych klientów, u których wdrażamy rozwiązania w zakresie zarządzania i kultury lean – mierzenie efektywności i proces ciągłego doskonalenia są niezmiernie istotne, muszą być jednak powiązane z wartościami i kulturą lean.