Budowanie kultury przywództwa ciągłego doskonalenia

Telefon: 602 282 859

Email: [email protected]

  • Home >
  • Usługi dla Korporacji

 

Ostatnie lata kryzysu i trudności na jakie napotkało wiele firm zmieniło poglądy na temat tego, w jaki sposób rozwijać firmy czy przygotowywać ja na trudne czasy. Coraz częściej firmy poszukują i wdrażają modele działania i rozwiązania, zmieniają kulturę organizacji po to, by zapewnić jej możliwość zrównoważonego wzrostu i ciągłego doskonalenia. Często odpowiedzią na takie potrzeby jest wdrożenie szczupłego zarządzania i kultury lean.

Do wdrożenia kultury organizacyjnej opierającej sie na wartościach lean takich jak: szacunek, godność, odpowiedzialność, dbanie o pracownika, dążenie do doskonałości i ciągłego poszukiwania lepszych rozwiązań, zmierza wiele firm miedzynarodowych i coraz więcej firm w Polsce.

W oganizacjach wdrażających i działających  w tym modelu kluczowe jest wdrożenie przywództwa i modelu lidera, który nie opiera się na sile, kontroli i nadmiernej ambicji. Do głosu dochodzą liderzy, którzy stawiają na otwartość, współpracę i intuicję.

Współczesny przywódca powinien widzieć i kreować przyszłość, wdrażając rozwiązania zapewniające przede wszystkim zrównoważony wzrost, a nie mieć na uwadze wyłącznie bieżące korzyści. Liderzy wywodzący się z kultury lean kierują się intuicją, potrafią ocenić dany problem lub konsekwencje działania z wielu różnych perspektyw, zanim zaczną wdrażać konkretne rozwiązania.

W zakresie wdrażania kultury i przywództwa lean współpracujemy z klientami w zakresie:

  • audytu operacyjno-strategicznego pod kątem wdrożenia tej kultury
  • badania zaangażowania pracowników
  • Sensei mentoringu wyższej kadry kierowniczej
  • warsztatów w zakresie budowania kultury lean dla kierowników liniowych i kadry wyższego szczebla.