Budowanie kultury przywództwa ciągłego doskonalenia

Telefon: 602 282 859

Email: [email protected]

Gnosis Business Solutions posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów doradczych i szkoleniowych. Posiadamy wiedzę i doświadczenie zdobyte w międzynarodowych firmach doradczych oraz na stanowiskach kierowniczych (dyrektor, prezes) w przedsiębiorstwach działających w różnych sektorach gospodarki na rynku polskim, jak i zagranicznym.

Wspieramy firmy poprzez usługi doradcze takie jak: wypracowanie i wdrożenie strategii, audyty operacyjno-strategiczne,rozwiązania w zakresie redukcji kosztów, wdrażanie usprawnień, zarządzanie zmianami, mentoring biznesowy i zarządzanie tymczasowe. W przypadku firm z sektora MŚP wpsieramy je występując w roli członka Rady Nadzorczej i przygotowując je do wejścia na giełdę.

W ostatnich latach rozwinęliśmy silne kompetencje w zakresie zarządzania i przywództwa lean, w obszarze tym z sukcesem zrealizowaliśmy projekty dla firm polskich i międzynarodowych.
Zaufały nam zarówno duże międzynarodowe organizacje, wiodące polskie przedsiębiorstwa, jak i średnie i mniejsze firmy prywatne/rodzinne.

Mark Forkun
Partner Zarządzający, Członek Zarządu oraz Doradca Biznesowy.

Specjalista w zakresie restrukturyzacji i rozwoju MŚP, korporacji, oraz przygotowania do pierwszej oferty publicznej (IPO) oraz prywatny inwestor kapitałowy.  

Bogate doświadczenie w pracy z właścicielami prywatnych firm oraz prywatnymi inwestorami kapitałowymi, w celu rozwóju firmy oraz przygotowania strategii wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w ciągu dwóch do czterech lat.

Lider skoncentrowany na współpracy, angażujący i mobilizujący pracowników oraz osiągający skuteczną realizację celów biznesowych.

Urodzony i wykształcony w Wielkiej Brytanii, mieszka w Warszawie, Polska.

Ponad 26 lat doświadczenia w zarządzaniu korporacjami i prywatnymi przedsiębiorstwami.

Kluczowe kwalifikacje: FCCA, MBA, ILM. 

Pełnił funkcje kierownicze w ramach przygotowań do dwóch notowań giełdowych - Allegro i Campus oraz zarządzał kilkoma sytuacjami kryzysowymi w ramach programów naprawczych. Ponadto, rozwinął światowej klasy program z zakresu Szczupłego Przywództwa (LEAN) w celu optymalizacji i rozwoju dla wiodących firm takich jak: Toyota Motor Manufacturing, Wabco oraz Johnson Controls. Doświadczenie doradcze zdobył w PwC.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać artykułyinformacje wpisz swój email:

Blog na leancenter.pl

undefined