Budowanie kultury przywództwa ciągłego doskonalenia

Telefon: 602 282 859

Email: [email protected]

Zarządzanie tymczasowe działalnością, strategia wyjścia/IPO

Usługa zarządzania tymczasowego (Interim Management) skierowana jest do klientów, którzy w stosunkowo krótkiej perspektywie czasowej (6-9 miesięcy):

  • chcieliby usprawnić wybrany obszar działalności operacyjnej (np. finanse, logistyka, sprzedaż etc.)
  • znajdują się w sytuacji kryzysowej (Turnaround) i oczekują wprowadzenia szeregu zmian i usprawnień organizacyjnych i finansowych, potrzebują istotnej poprawy działalności podstawowej oraz dodatkowego kapitału, czy dostępu do środków finansowych na dalszy rozwój.
  • chcieliby zrealizować projekt obejmujący kilka obszarów organizacji, którego celem jest wprowadzenie zmian: usprawnienie  procesu, wdrożenie konkretnego rozwiązania np. nowej organizacji w danym obszarze, rozwiązań ecommerce, obniżenie kosztów operacyjnych, czy np.wypracowania i wdrożenia strategii omnichanel.

Wspieramy również naszych klientów w przygotowaniu i pozyskaniu inwestora czy strategii wyjścia/IPO.

W ramach usługi zarządzania tymczasowego oddelegowujemy do klienta eksperta z wieloletnim doświadczeniem i kompetencjami dobranymi do potrzeb danego projektu.

Zarządzanie tymczasowe jest w wielu przypadkach najbardziej skuteczną oraz korzystną formą osiągnięcia szybkiej poprawy kondycji przedsiębiorstwa lub skutecznego wdrożenia kompleksowego programu zmian.

Skorzystanie z  wcześniejszych doświadczeń naszych ekspertów, którzy z powodzeniem zajmowali się transformacją biznesową przedsiębiorstw w różnych branżach oraz rozwiązywali złożone problemy o charakterze zarówno strategicznym, jak i operacyjnym, pozwala na szybką mobilizację i uzyskanie niezbędnego zewnętrznego wsparcia oraz zasobów do skutecznej realizacji ambitnych celów.

W czasie realizacji usługi zarządzania tymczasowego u klienta nie tylko nadzorujemy realizację postawionych zadań, ale bieżemy odpowiedzialność za osiągnięcie określonych celów. Projekt zostaje zakończony w momencie, w którym wyniki satysfakcjonują klienta, a na miejsce eksperta przyjęty jest pracownik, pełniący rolę menadżera/dyrektora. Bieżemy również udział w jego wprowadzeniu i dbamy o łagodny proces wejścia w organizację.