Budowanie kultury przywództwa ciągłego doskonalenia

Telefon: 602 282 859

Email: [email protected]

Warsztaty w zakresie budowania kultury lean

Przygotowanie i wdrożenie programu rozwoju kompetencji liderskich dla managerów najwyższego, średniego szczebla i koordynatorów, jak i wdrażania kultury lean jest często poprzedzone audytem operacyjno-strategicznym pod kątem wdrożenia kultury lean i badaniem zaangażowania pracowników.


W przypadku gdy nie wykonujemy dla klienta audytu operacyjno-strategicznego w trakcie przygotowania programu dbamy, aby wykonane zostały takie analizy i przeprowadzone spotkania, które umożliwią jego efektywne przygotowanie.


Program jest zaprojektowany w taki sposób aby uwzględniał kompetencje liderskie jakie chcemy rozwijać w organizacji, które są ścisle powiązane z wartościami firmy i jej pracowników. Zawiera on szereg praktycznych warsztatów, sesji, które umożliwiają szybkie praktykowanie nabywanych umiejętności i kompetencji.


Przygotowując programy:

  • dobieramy formę/proporcje warsztatów i sesji mentoringowych do potrzeb w danej organizacji
  • upewniamy się, iż kluczowe osoby rozumieją i wspierają program
  • angażujemy różne obszary i funkcje (ciągłe doskonalenie, HR, logistyka, finanse, dystrybucja, jakość, produkcja etc.) organizacji tak, aby efekty programu były widoczne na poziomie całej firmy
  • ustalamy w nimi cele i mierniki, łączymy je z zachowaniami i wartościami jakich oczekujemy po wdrożeniu programu
  • kładziemy duży nacisk na przygotowanie materiałów i case studies na warsztaty, tak by były one praktyczne i pozwalały na osiąganie szybkich efektów.